Opel partner programma Exclusief voordeel voor u en uw partner

Voorwaarden van de Opel Partner Programma.

 1. Het Opel Partner Programma is een programma van Opel Nederland B.V. (“Opel”) voor aankopen door huidige werknemers en/of ingehuurde krachten van deelnemende bedrijven en andere deelnemende organisaties.
 2. Onder familieleden die kunnen deelnemen aan het Opel Partner Programma vallen de partners, ouders, kinderen, broers, zussen van de personen die kwalificeren vanuit hun werkrelatie met één van de deelnemende bedrijven of organisaties.
 3. De aankoop van een nieuwe, ongekentekende, Opel bij een officiële Nederlandse Opel Distributeur dient plaats te vinden in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2017 (= datum ondertekening verkoopcontract door klant bij de Opel dealer).
 4. De registratie/tenaamstelling van de aangekochte nieuwe Opel dient uiterlijk 31 maart 2018 plaats te vinden.
 5. Het Opel Partner Programma is beschikbaar op de alle nieuwe Opel personenauto’s en is uitsluitend bedoeld voor aankopen voor persoonlijk gebruik.
 6. Het voordeel vanuit het Opel Partner Programma bestaat uit een prepaid tankpas met een saldo van € 500,- inclusief BTW bovenop alle andere campagnes vanuit Opel Nederland B.V..
 7. Om gebruik te kunnen maken van de Opel Partner Programma aanbieding, dienen onderstaande stappen doorlopen te worden:
 8. U logt in op de Opel Partner Programma website en drukt uw persoonlijke voucher af.
 9. U neemt deze voucher mee naar de Opel distributeur van uw keuze.
 10. Voorafgaand aan het doen van de offerte dient de Opel distributeur uw voucher te verifiëren om u na aanschaf te kunnen laten kwalificeren voor de voordelen vanuit het Opel Partner Programma.
 11. Na het bereiken van een akkoord over de offerte, bestelt u de Opel van uw keuze direct bij uw Opel distributeur, waarbij u naast het Opel Partner Programma gebruik kunt maken van alle landelijke Opel campagnes die op het moment van bestellen gelden.
 12. Tijdens of kort na de aflevering van uw nieuwe Opel ontvangt u de tankpas van uw Opel distributeur.
 13. Per binnen de campagneperiode aangeschafte en geregistreerde nieuwe Opel kan maximaal één voucher verzilverd worden.
 14. Onder officiële Nederlandse Opel Dealer wordt verstaan een Opel Dealer waarbij op de site www.opel.nl onder Opel Dealers ‘Verkoop Personenauto’s’ staat vermeld.
 15. Het Opel Partner Programma geldt uitsluitend voor particuliere en klein zakelijke kopende klanten. Leaseauto’s, Rentals alsmede aankopen van bedrijven, die op Corporate niveau afspraken hebben gemaakt met Opel Nederland B.V., zijn uitgesloten van deelname.
 16. De prepaid tankpas heeft een geldigheid van 1 kalenderjaar vanaf de datum van afgifte (zie hiervoor de tankpas) en wordt uitgegeven door TravelCard Nederland en is bij vrijwel alle tankstations in Nederland te gebruiken voor het afrekenen van brandstof. Daarnaast is deze ook bij een groot aantal wasstraten te gebruiken.
 17. De deelnemer dient tenminste 18 jaar te zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs B.
 18. Vanuit één kwalificerende medewerker kunnen zonder overleg met Opel Nederland per kalenderjaar maximaal 3 nieuwe orders kwalificeren voor het Opel Partner Programma. Aanvullende orders dienen voorafgaand gehonoreerd te worden, hiervoor kunt u contact opnemen met Opel Nederland per telefoon op 076-5448300 of per mail op [email protected]
 19. De nieuwe auto dient minimaal 6 maanden op de eerste eigenaar geregistreerd te blijven.
 20. Opel Nederland B.V.behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige wijze wetgeving heeft overtreden. De uitsluiting van de actie zal schriftelijk worden medegedeeld.
 21. De gegevens van de deelnemers worden vastgelegd in een bestand van Opel Nederland B.V.. Het doel van deze gegevensverwerking is om uitvoering te kunnen geven aan deze actie. Tevens kunnen de gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van producten, diensten en interessante aanbiedingen van Opel Nederland, haar dealers en met haar verbonden ondernemingen.
 22. U hebt recht op inzage en eventuele correctie van de op u betrekking hebbende gegevens evenals van uw recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Hiertoe kunt u zich wenden tot de Data Privacy Officer van Opel Nederland, Topaasstraat 54-62, 4817 HW Breda.
 23. Opel Nederland B.V. behoudt zich het recht voor deze actie tussentijds aan te passen of te beëindigen indien dit noodzakelijk blijkt.
 24. Opel Nederland B.V. besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de organisatie van haar acties en beheer van de website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of niet juist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere fouten op de website www.opel.nl of andere door Opel Nederland B.V. openbaar gemaakte (promotionele) materialen, kunnen niet aan Opel Nederland B.V. worden tegengeworpen noch enige verplichting aan Opel Nederland B.V. doen ontstaan.
 25. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze actie of de actievoorwaarden kunt u contact opnemen met uw officiële Opel dealer.
 26. Deze actie is wel cumuleerbaar met eventuele andere acties van Opel Nederland B.V. die gedurende de campagne periode lopen. Indien u meer wilt weten over de lopende acties raadpleegt u: www.opel.nl/News/Actions/default.aspx